Techniki nauki

Metody wyznaczania i skutecznego realizowania celów. Łącz wiedzę z działaniem, małymi krokami dochodź do celu, wykorzystuj metodę S.M.A.R.T. – Twój cel powinien spełniać 5 warunków: być
specyficznym; mierzalnym; ambitnym, ale możliwym do osiągnięcia; musisz mieć chęć do jego osiągnięcia; musisz wyznaczyć czas, w którym go osiągniesz.