Techniki nauki

Metody wyznaczania i skutecznego realizowania celów. Łącz wiedzę z działaniem, małymi krokami dochodź do celu, wykorzystuj metodę S.M.A.R.T. – Twój cel powinien spełniać 5 warunków: być specyficznym; mierzalnym; ambitnym, a