Techniki nauki

Czyli jak zdawać, żeby zdać. Uporządkuj miejsce nauki, zgromadź wszystkie materiały w jednym miejscu. Pozbądź się dystraktorów, wycisz telefon. Wypisz 5 najważniejszych zagadnień z całego przedmiotu, rób notatki używając sketchnotek i m