Techniki nauki

Odporność psychiczna to zdolność do zebrania sił, mimo problemów, niepowodzeń i zmartwień. Odporność psychiczna to cecha, którą można w sobie wykształcić. Stosuj metodę 4C: Control – kontrola – masz wpływ na sytuację, Commitment – zaangażowanie, czyli wyznaczasz cel i realizujesz go, Challenge – wyzwanie, nie unikaj podejmowania wyzwań, walcz ze słabościami, Confidence – pewność siebie, korzystaj z przeżytych doświadczeń.