Techniki nauki

Jak zwiększyć pewność siebie i być bardziej asertywnym. Asertywność to umiejętność wyrażania własnego zdania, uczuć i postaw. Asertywność możesz wyćwiczyć. Aby zwiększyć pewność siebie, bądź kompetentny i przygotowany, unikaj sytuacji lękowych, powstrzymaj wewnętrznego krytyka, oceniaj się obiektywnie, buduj obraz siebie oparty na faktach, pamiętaj o swoich mocnych stronach.