Techniki nauki

Komunikacja niewerbalna czyli mówienie całym sobą. Są dwa sposoby komunikacji: werbalny i niewerbalny, komunikat werbalny musi być spójny z niewerbalnym. Naucz się być dobrze postrzeganym, patrz przyjaźnie na poznawaną osobę, uśmiechaj