Techniki nauki

Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Zacznij mówić już pierwszego dnia nauki, znajdź ludzi do wspólnej nauki i konwersacji, otaczaj się językiem, którego się uczysz – filmy, piosenki, nie czekaj aż osiągniesz perfekcję, korzyst