Techniki nauki

Jak czytać szybciej, jak lepiej zapamiętywać informacje? Do nauki szybkiego czytania używaj wskaźnika, nie cofaj się w tekście, obejmuj większą partę tekstu jednym spojrzeniem, pracuj nad zrozumieniem i zapamiętywaniem tekstu, nie czytaj w pozycji le