Teatr historii

Powieść Leona Kruczkowskiego ukazała się w 1932 roku, funkcjonowała również w wersji udramatyzowanej. W tym przypadku reżyser posłużył się nową wersją tekstu dramatycznego napisaną przez Stanisława Stampf’la. Niektóre watki został