Teatr historii

Wprowadzenie do dramatu Andrzeja Barta z 2010 roku, w reżyserii autora.
Cała twórczość Andrzeja Barta dotyczy skomplikowanych relacji polsko-żydowskich, w co wpisuje się także dramat „Boulevard Voltaire”. Akcja sztuki toczy się współcześnie w Paryżu. Bohaterami jest dwoje emigrantów: Pani Z, która wyjechała z Polski po październikowej odwilży 1956 roku i Pan R, emigrant z czasów stanu wojennego. Losy obydwojga bohaterów stykają się, gdy obciążeni różnymi doświadczeniami rozpoczynają swoisty dialog z historią. Główni bohaterowie prezentują dość typowe opinie na temat Polaków i Żydów oraz ich postaw w XX w. Ścierające się ze sobą stereotypy są nie tylko lustrem skomplikowanych losów Polaków w minionym stuleciu, ale także odbiciem ciągłego zderzania się opinii na temat naszej najnowszej historii. Podczas gdy jedna ze stron akcentuje antysemickość Polaków, druga wypomina antypolskość Żydów.
Premiera sztuki miała miejsce w 2011 r, jedenaście lat po głośnej książce J.T.Grossa. Dramat Andrzeja Barta zdaje się być wyrazistym odbiciem debaty jaka miała miejsce wokół „Sąsiadów”. Wartością samą w sobie jest natomiast delikatność i brak schematyzmu w ujęciu problemu przez autora. Obecnie możemy traktować dramat Andrzeja Barta jako artystyczne lustro burzliwych polemik dotyczących relacji polsko-żydowskich.
Gościem rozmowy prowadzonej przez dr Mikołaja Mirowskiego (historyk, FINA) jest dr Wojciech Kozłowski (historyk, wicedyrektor Instytutu Witolda Pileckiego).