Teatr historii

Sztuka Macieja Wojtyszki opowiadająca o intrygującym spotkaniu Józefa Piłsudskiego ze Stanisławem Wyspiańskim, przy pośrednictwie pisarza Stefana Żeromskiego, jest na poły lekcją historii, na poły zaś zabawą. Z jednej strony słuchamy ważnych d