Teatr historii

Wprowadzenie do monodramu opartego na powieści Sergiusza Piaseckiego „Zapiski oficera Armii Czerwonej” z 2020 roku, w reżyserii Sławomira Gaudyna, gościem rozmowy prowadzonej przez dr Mikołaja Mirowskiego (Muzeum Historii Polski) będzie dr Piotr Gontarczyk - historyk, publicysta; Instytut Pamięci Narodowej). Bohaterem jest Michaił Zubow, lejtnant Armii Czerwonej, stacjonujący w Wilnie i w Lidzie. Powieść i monodram są przede wszystkim próbą ukazania sylwetki psychologicznej przeciętnego człowieka radzieckiego, jak też szerzej – obrazu sowieckiej mentalności okresu stalinowskiego. Zubow jest człowiekiem ze wszech miar zindoktrynowanym, pozbawionym umiejętności samodzielnego myślenia, wręcz wytresowanym przez zastraszanie i bezwzględne posłuszeństwo, pozbawiony jednocześnie elementarnych norm moralnych i podstawowej ogłady. Osobną wartością przedstawienia jest ukazanie sytuacji ludności polskiej na okupowanych Kresach po 17 września 1939 roku. Poznajemy brutalne praktyki władz sowieckich wobec ludności Wileńszczyzny. Pierwowzorem Michaiła Zubowa był autentyczny oficer, którego Sergiusz Piasecki poznał osobiście w 1940 roku. Adaptacja powstała w związku z rocznicą agresji sowieckiej – premiera miała miejsce 17 września 2020 roku – jest także przypomnieniem twórczości bardzo ciekawego, acz nieco zapomnianego autora.