Teatr historii

Wprowadzenie do dramatu Witolda Zalewskiego, Macieja Strzembosza i Wojciecha Marczewskiego (także w jego reżyserii) „Czas zdrady” z 1997 roku. Gościem rozmowy prowadzonej przez dr Mikołaja Mirowskiego (Muzeum Historii Polski) będzie dr hab. Michał Łuczewski (socjolog narodu i pamięci, publicysta; Uniwersytet Warszawski). Spektakl opowiada o epizodzie z życia dwóch niezwykłych XVI - wiecznych myślicieli - Niccolo Machiavellego i Girolamo Savonaroli. Akcja toczy się podczas wygnania Machiavellego, oczekującego na akt łaski i możliwość powrotu na dwór. Osią spektaklu jest zderzenie dwóch postaw i związanych z nimi poglądów: cynizmu i manipulacji, którym sprzeciwia się rygoryzm moralny. Obaj rozmówcy ostro dyskutują na tematy relacji człowieka z Bogiem oraz człowieka z władzą świecką i kościelną, tocząc spór na wszystkich obszarach intelektualnych. Autor oddaje precyzyjnie i bez cienia wątpliwości poglądy Machiavellego, który uznaje naturę człowieka za wskroś cyniczną, nie wierząc w jakąkolwiek jej zmianę. Savonarola przeciwnie – próbuje udowodnić, że człowiek jest dobry i nieustanna przemiana jest możliwa oraz wpisana w ludzki byt. Choć akcja toczy się na początku XVI w. w Toskanii, to reżyser Wojciech Marczewski, użył wielu znaków i symboli, które nadały tej inscenizacji ponadczasowy charakter.