Teatr historii

Wprowadzenie do autorskiego dramatu Ryszarda Bugajskiego „Śmierć rotmistrza Pileckiego” z 2006 roku. Gościem rozmowy prowadzonej przez dr Mikołaja Mirowskiego (Muzeum Historii Polski) będzie dr Wojciech Kozłowski, historyk, dyrektor Instytutu Pileckiego). Autorska sztuka Ryszarda Bugajskiego opowiada o ostatnim etapie biografii rtm. Witolda Pileckiego, gdy na polecenie dowództwa 2 Korpusu Polskiego wyjeżdża do opanowanej przez komunistów Polski, gdzie zostaje aresztowany, po czym skazany i zamordowany w 1948 r. Spektakl ma charakter paradokumentalny, wiernie oddaje koleje losów rtm. Pileckiego po powrocie do Polski, ze szczególnym uwzględnieniem przesłuchań i prób wymuszenia zeznań torturami oraz przebiegu procesu. Innym wątkiem spektaklu jest postawa sędziego ppłk Jana Hryckowiana, przewodniczącego składu osądzającego Pileckiego i jego ludzi. Oficer ma przeszłość akowską, na jego przykładzie można zobaczyć, jak komuniści wykorzystywali i niszczyli patriotów, którzy w ich mniemaniu byli potencjalnymi wrogami ustroju. Sztuka jest wiernym odzwierciedleniem prawdziwych wydarzeń.