Teatr historii

Program powstaje przy doborze tematów, odwołujących się do wydarzeń, mających szeroki kontekst historyczny, ze szczególnym uwzględnieniem polskich dziejów – dawnych i najnowszych – poruszanych w treści spektaklu. Doko