Teatr historii

Program powstaje przy doborze tematów, odwołujących się do wydarzeń, mających szeroki kontekst historyczny, ze szczególnym uwzględnieniem polskich dziejów – dawnych i najnowszych – poruszanych w treści spektaklu. Dokonywana jest analiza sztuki Teatru Telewizji pod kątem wierności historycznym faktom, gry aktorskiej i wizji reżyserskiej oraz wynikających z nich kontrowersji. Prowadzący opowiada o spektaklach z perspektywy czasu dzielącego nas obecnie od wydarzeń poruszanych w przedstawieniach.