Tchnienie – na – tchnienie

Bohaterem odcinka jest brat Albert Koczaj pochodzący z Dębicy. Rysunku i malarstwa uczył się u Franciszka Szczerbińskiego. Jest bratem zakonnym w Zgromadzeniu Braci Albertynów. Mieszka w pustelni na Kalatówkach, a posługuje w Przytulisk