Tatarzy polscy

W odcinku Janusz Aleksandrowicz, imam Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach mówi o wyobrażeniu Boga. Imam opowiada też o swoich obowiązkach i o tym, czym powinien się kierować wyznawca islamu. Dowiadujemy się także o świętach polskic