Tatarzy polscy

Tatarzy osiedlali się w Rzeczypospolitej Obojga Narodów od końca XIV wieku. Przodkowie współczesnych Tatarów byli silnie przywiązani do swojej nowej ojczyzny. Bronili jej w zrywach niepodległościowych. Do dziś potomkowie dawnych