Taśmy bezpieki

Rzecz, która na ogół interesuje widzów i czytelników, jeżeli chodzi o działalność służb specjalnych, to są piony, określane mianem pion jeden i pion trzy, czyli z jednej strony wywiad, ale z drugiej strony to, co służba bezpieczeństwa, ale również inne organy bezpieczeństwa robiły przeciwko opozycji politycznej w Polsce. W programie o kontrwywiadzie w PRL.