Taśmy bezpieki

W latach 1944-45 ziemie polskie stopniowo były zajmowane przez wojska sowieckie. Nad Wisłę zaczyna wracać ludność żydowska, która opuściła Polskę w obawie przed Niemcami. Państwo Izrael powstanie dopiero w 1948 roku. Jaki był stosunek władz ko