Taśmy bezpieki

Sądownictwo wojskowe to specyficzna część instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości. W systemie PRL odgrywało szczególną rolę. Opierało się na rozwiązaniach prawnych z ZSRR. Na ich podstawie kształcono kadry sądowe. Jak powstawały tzw.