Taśmy bezpieki

Wywiad nielegalny działa na wyobraźnię. Można określić go esencją działalności szpiegowskiej. Nielegałowie to oficerowie, którzy pracują całkowicie w oderwaniu od placówek dyplomatycznych. Ich działalność jest głęboko zakonspirowana. Często funkcjonują z zupełnie sfałszowanym życiorysem. Jakie były początki wywiadu nielegalnego? Co wiemy o nielegałach okresu PRL?