Taśmy bezpieki

W powszechnym obiegu funkcjonuje takie sformułowanie jak: utrwalacze władzy ludowej. To było bardzo szerokie grono osób zaangażowane w latach 40. i 50., do utrwalania jeszcze nieokrzepłej władzy komunistycznej. Osoby te rekrutowały się m.in. z bezpieki, struktur partyjnych, wojska. Wielu z nich brała czynny udział w zwalczaniu podziemia niepodległościowego.