Taśmy bezpieki

Sanktuarium Jasnogórskie to najważniejsze polskie miejsce pielgrzymkowe, jednak bardzo duże znaczenie zyskało w latach PRL-u. Tradycja pielgrzymowania, która zaczęła się na początku XVIII wieku, nabrała szczególnego znaczenia w okresie komunizmu, gdy Sanktuarium Jasnogórskie było ostoją niezależności, miejscem do którego szło się, aby uzyskać skrawek wolnej Polski.