Taśmy bezpieki

Jak na powstanie pierwszej od lat 40' i 50' – kiedy to stłumiono wszelką działalność polityczną poza PZPR i sojusznikami – partii politycznej, zareagowały władze PRL? Jak metody zastosowały służby bezpieczeństwa wobec KPN?