Taśmy bezpieki

Mówiąc o represjach, jakie miały miejsce w okresie PRL, przede wszystkim myślimy o tych, którzy byli skazywani w procesach politycznych, czy o internowanych w stanie wojennym. Istniały jednak inne formy represji dla ludzi niepokornych. Należał do nich pobór wojskowy. Kiedy ta praktyka rozpoczęła się? Skąd czerpano wzorce?