Taśmy bezpieki

Więziennictwo w PRL nie było systemem karnym w ujęciu standardów Zachodu. W dużej mierze nie służyło resocjalizacji, ale represjom. Najgorsze lata pod tym względem przypadają na okres stalinizmu. Jak wyglądała struktura organizacyjna więziennictwa PRL?