Taśmy bezpieki

Holocaust to dziś dość powszechnie przyjęty termin, definiujący masowy mord na ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Określenie to nie funkcjonowało jednakże w trakcie tamtych dramatycznych wydarzeń. Termin powstał później ze sformułowania oznaczającego ofiarę całopalną. Żydzi używają również słowa Shoah, czyli Zagłada. Czym był Holocaust i czy jego ramy czasowe powinny zamykać się wyłącznie w okresie II wojny światowej?