Taśmy bezpieki

W 1987 roku Jan Józef Lipski reaktywował Polską Partię Socjalistyczną. Gdy upadek komunizmu w Polsce był bliski, trzeba uznać to za odważne posunięcie. Słowo „socjalizm” w latach dziewięćdziesiątych nie wywoływało bowiem nad Wisłą dobrych skojarzeń. Jak oceniamy po latach działalność opozycjonisty Jana Józefa Lipskiego?