Taśmy bezpieki

Państwa obozu sowieckiego to przede wszystkim Europa Środkowo-Wschodnia. Na tym tle Kuba jawi się jako podmiot egzotyczny. Gdy w 1959 roku Fidel Castro przejął władzę w Hawanie, był do Moskwy zdystansowany. Wobec polityki USA zbliżył się jednak do ZSRR i państw będących jego satelitami. Relacje polsko - kubańskie były dość ograniczone. W 1961 roku otworzono ambasady w Hawanie i Warszawie. W czerwcu 1972 roku Fidel Castro złożył wizytę nad Wisłą. Jakie rezultaty przyniosła?