Taśmy bezpieki

Państwa obozu sowieckiego to przede wszystkim Europa Środkowo-Wschodnia. Na tym tle Kuba jawi się jako podmiot egzotyczny. Gdy w 1959 roku Fidel Castro przejął władzę w Hawanie, był do Moskwy zdystansowany. Wobec polityki USA zbliżył się jednak do ZS