Taśmy bezpieki

Przemysł stoczniowy, mimo niewydolności systemu gospodarczego PRL, rozwijał się w minionej epoce całkiem dobrze. W latach osiemdziesiątych słowo „stocznia” zaczęło się kojarzyć w bardzo konkretnym kontekście. Choć w Polsce działały różne tego typu zakłady, wszyscy myśleli tylko o jednym – Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Jakie było znaczenie przemysłu stoczniowego w PRL w kontekście politycznym?