Taśmy bezpieki

Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni – wobec niepodległościowego podziemia antykomunistycznego używano różnych określeń. Walczący w konspiracji ginęli w obławach i ubeckich katowniach. Jaki był punkt zwrotny w działaniach władz sowieckich wobec Żołnierzy Wyklętych? Co dziś wiemy o Żołnierzach Niezłomnych? Jak propaganda PRL przedstawiała ich na łamach swoich gazet?