Tanie dranie

Gospodarze programu rozmawiają z Antonim Dudkiem i Pawłem Rzewuskim, autorem książki „Filozofia Piłsudskiego”. Jakim myślicielem był Marszałek, jaka kultura go ukształtowała i do czego dążył jako polityk.