Tanie dranie

Gdzie dzisiaj biją źródła patriotycznej energii, która 100 lat temu odrodziła Polskę? Czy może w Marszu Niepodległości organizowanym przez środowiska prawicy narodowej?