Tanie dranie

Chrzest Polski 1050 lat temu związał nasz kraj z cywilizacją zachodnią. Dzięki Kościołowi zetknęliśmy się z antykiem. Za jego pośrednictwem dotarł do nas renesans i humanizm. W czasie zaborów Kościół był namiastką polskiej państwowości.