Tanie dranie

Awans społeczny wielu Polaków to wynik wielkiej tragedii czasów II wojny światowej i krwawego wprowadzenia reżimu komunistycznego, przez co większość z nas woli nie pamiętać o swoich chłopskich korzeniach i o tym, co tak naprawdę dało im szanse rozwoju. Takie tezy stawia Andrzej Leder w swojej książce „Prześniona rewolucja”. Czy naprawdę większość Polaków zawdzięcza swój awans społeczny okrutnej rewolucji dokonanej przez Niemców i Sowietów? Czy Polacy mogą sobie przypomnieć o swoich prawdziwych korzeniach? Czy jednak wybiorą drogę ucieczki w stronę sentymentów względem dawnej arystokracji i szlachty, której kult powoli się odradza? Na ten Jakub Moroz i Krzysztof Kłopotowski rozmawiają z prof. Henrykiem Domańskim oraz dr Michałem Łuczewskim.