Tanie dranie

Mija równo pół wieku od paryskiego maja 1968 r. Jakie tamten czas przyniósł konsekwencja dla Francji i całego Zachodu? 50 lat temu Francję ogarnęła fala protestów politycznych skierowanych przeciwko rządom gaullistowskim. Podłożem był bunt młodego pokolenia przeciw kapitalizmowi, mieszczaństwu i tradycyjnemu
modelowi społeczeństwa.