Tanie dranie

Wiara w duchy jest stara, jak świat. Dziś próba kontaktu z nimi do domena okultyzmu. Wybitny poeta angielski James Merill ułożył w ten sposób z partnerem arcydzieło poezji XX wieku The Changing Light at Sandover. Poeta twierdził, że naw