Tanie dranie

Karol Marks urodził się 200 lat temu ale należy do najbardziej wpływowych myślicieli naszych czasów. Chciał raju na ziemi. Ale jego kontynuatorzy urządzili ludzkości piekło. Lenin, Stalin, Mao zrujnowali społeczeństwa i wprowadzili pracę niewolniczą w gułagach. Czy wnieśli do marksizmu uzasadnienie swoich zbrodni, czy zapowiedź zbrodni była obecna już u Marksa? Także Adolf Hitler mógł zaciągnąć dług u Marksa. Uważał że bolszewizm stanie się odmianą narodowego socjalizmu. Więcej oba ruchy łączy niż dzieli.