Tanie dranie

Oświecenie ustanowiło kult rozumu ludzkiego. Rozum wyzwolony z ograniczeń religii i przesądów miał naprawić człowieka i świat. To z tej epoki pochodzą ideały, na których oparty jest współczesny świat: praw człowieka, wolności sło