Tanie dranie

Tematem odcinka jest płeć. Już drugi brat Wachowski, współtwórca filmu „Matrix”, zmienił płeć. W swoim legendarnym filmie Wachowscy przedstawili świat jako iluzję, a płeć jako program komputerowy dla ludzkiej świadomości, kt