Tanie dranie

Doświadczenie mistyczne spotykane jest w każdej kulturze i religii. Mistycy występowali w starożytnej Grecji, buddyzmie, hinduizmie, chrześcijaństwie i islamie. Czy zatem istnieje wspólny rdzeń mistycyzmu, czy raczej wszystko zależy od kultury