Tanie dranie

Krakowskie Muzeum Narodowe pokazało wystawę pt. „Matejko. Malarz i historia”. Jan Matejko uformował nasze wyobrażenie o polskiej historii. Jego prace ilustrują historię dawnej Rzeczypospolitej w podręcznikach szkolnych i naukowych opracow