Tanie dranie

Po wojnie konstruktor Ferdynand Porsche tłumaczył, że kto chciał realizować swoje marzenia, musiał wspierać Hitlera. A szef korporacji ma obowiązek wypracowania zysku dla akcjonariuszy. Co można zarzucić temu rozumowaniu? Niemcy zajmują czwarte miejs