Tanie dranie

Położenie między Rosją a Niemcami musi być dla Polski ryzykowne. Leży w „strefie zgniotu”. Ale również wiemy, że wielkie ryzyko daje szansę wielkiej wygranej. Czy mamy taką szansę? Owszem, mamy, uważa Jacek Bartosiak. Polska może być najlepszym miejscem na Ziemi. Mamy kluczowe położenie w Europie. Łączymy ją z Azją, kraj scala Wschód z Zachodem. Dlatego Polską intensywnie zajmuje się Rosja. W ostatnim czasie także Chiny, które planują uruchomienie wielkich sieci przesyłania towarów i usług z Azji do Europy. Centralne położenie Polski to jeden z powodów, że o nasz kraj toczyły się krwawe wojny.

Gośćmi Krzysztofa Kłopotowskiego i Jakuba Moroza są dr Jacek Bartosiak, autor książki „Najlepsze miejsce na ziemi” oraz generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku Leon Komornicki.