Tanie dranie

Wizja wiecznego potępienia jest we współczesnym życiu społecznym właściwie nieobecna. Zorientowane na konsumpcję, a niekiedy wręcz hedonizm, społeczeństwa zachodnie niemal zupełnie zapomniały o funkcjonującej koncepcji piekła. Czy piekło istni