Tanie dranie

Wizja wiecznego potępienia jest we współczesnym życiu społecznym właściwie nieobecna. Zorientowane na konsumpcję, a niekiedy wręcz hedonizm, społeczeństwa zachodnie niemal zupełnie zapomniały o funkcjonującej koncepcji piekła. Czy piekło istnieje? Gośćmi Jakuba Moroza i Krzysztofa Kłopotowskiego są dr Sebastian Duda (teolog i filozof związany z pismem „Więź”) i dr Piotr Popiołek (religioznawca i teolog związany z pismem „Pressje”).