Tanie dranie

Pismo Teologia Polityczna podjęło próbę „namalowania katolicyzmu na nowo”. Zaczęło od obrazu Miłosierdzia Bożego i zaprosiło do pracy dziesięciu malarzy. Wyniki przedstawiono w kościele dominikanów w Krakowie. To interpretac