Tanie dranie

Muzeum Narodowe w Krakowie pokazuje trzydzieści pięć obrazów Tamary Łempickiej. Są to głównie portrety, ale także martwe natury, przede wszystkim z lat 20-tych i 30-tych ubiegłego wieku. Należała do najwybitniejszych portrecistek epoki.