Tanie dranie

„Sine ira et studio” – bez gniewu i namiętności. To hasło dla badaczy dziejów wymyślił Tacyt, historyk w antycznym Rzymie. A czy może tak działać intelektualista wobec współczesności? Do oceny zjawisk brak mu dystansu