Tanie dranie

Profesor Michał Łuczewski przypomina panujące od wieków przekonanie: skoro Bóg jest jeden, to i władca musi być jeden. Dotyczy to władców świeckich oraz urzędu papieża. Kardynałowie i biskupi biorą udział w rządzeniu Kościołem, a