Tanie dranie

Elon Musk jest specjalistą kreatywnej destrukcji. Niszczy zastany ład, by stworzyć coś lepszego. Tytuł Człowieka Roku dostali wcześniej Jeff Bezos czy Mark Zuckerberg. Każdy stworzył rewolucyjną korporację, Amazon i Facebook. A Musk stworzył ich kilk